Luisa Barba Painting Pintura
                                                                                                                                                          Luisa Barba                                                                                Painting                                                                                   Pintura                                                                                   

                      luisabarba.com: peinture, art et culture

“The eye that sees everything” Acrilyc on canvas 65 x 85 cm

"Mireia" Acrylique sur    toile                           

Luisa Barba